Priser og tilskud

Priser

 • Udvidet fodbehandling inkl. fodbad kr. 575,- Der afsættes 1 time og 15 min. Vi planlægger behandlingen ud fra dit aktuelle behov.

 • Almindelig fodbehandling inkl. fodbad kr. 485,-

 • Delbehandling kr. 350,-

 • Journal, kontrol og eftersyn kr. 110,-

 • Hjemmebehandling kr. 500,-

 • Speciel fremstillede silikoneaflastninger fra kr. 220,-

 • Indlæg fra kr. 950,-

 • Svampebehandling: PACT behandlingspakke kr. 1.400,- pr. negl

– op til 4 behandlinger pr. negl den første måned

– kontrol efter tre måneder og opfølgende behandling efter behov


TILSKUD

Der er følgende muligheder for tilskud til behandling hos en statsautoriseret fodterapeut:

Den offentlige sygesikring

Du kan få tilskud fra den offentlige sygesikring, hvis du lider af:

 • diabetes
 • nedgroede negle
 • svær leddegigt
 • arvæv efter strålebehandling af fodvorter

Først skal du henvende dig til din egen læge for at få en henvisning.

Klinikken har ydernummer, så du kan opnå tilskud hos os.

 

Sygeforsikringen Danmark

Hvis du er medlem af gruppe 1 eller 2, kan du få tilskud til fodbehandling og ortopædiske fodindlæg hos statsautoriserede fodterapeuter. Hvis du er medlem af gruppe 5 kan du kun få tilskud til ortopædiske fodindlæg. Læs mere om tilskuddet på www.sygeforsikring.dk (linket åbner i et nyt vindue)

Kommuner:

 • Pensionister kan søge om almindeligt helbredstillæg, dvs. tilskud til egenbetalingen, for de ydelser, som den offentlige sygesikring i forvejen giver tilskud til (se listen ovenfor).
 • Pensionister kan søge om udvidet helbredstillæg, dvs. tilskud, til fodbehandling. Vi udfylder erklæringen til kommunen.
 • Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan søge om støtte til ortopædiske fodindlæg jf. Serviceloven.

Du skal henvende dig til din hjemkommune for at høre, hvordan du søger. Helbredstillæggene bliver beregnet på baggrund af din formue og pensionsforhold.

Kommunen kan have indgået en prisaftale med en bestemt behandler eller leverandør. Det betyder imidlertid ikke, at du skal benytte netop den leverandør eller behandler, men dit tillæg vil blive beregnet ud fra det beløb, som prisaftalen lyder på.

Patienter har følgende tilskudsmuligheder til behandling hos en statsaut. fodterapeut: